Kupac je dužan da po prijemu paketa otvori isti i da proveri da nije došlo do nekih oštećenja u toku transporta. Svako oštećenje za koje je ustanovljeno da je nastalo u transportu potrebno je prijaviti nama u roku od 24h po prijemu paketa, kako bi se napravio zapisnik i u što kraćem mogućem roku nadoknadila šteta u smislu slanja novog artikla.

Ako kupac nije zadovoljan artiklom, može ga vratiti u roku od 14 dana od dana prijema paketa (Obrazac za odustanak od ugovora). Kupac je dužan da obrazac za odustanak od ugovora čitko popuni i pošalje na sledeći mail dodajukorpu@gmail.com.  Troškove povrata paketa u ovom slučaju snosi kupac, i to po zvaničnom, a ne ugovornom, cenovniku kurirske službe D Express. Proizvod koji kupac vraća, mora biti adekvatno upakovan u kutiji, inače ne snosimo odgovornost ukoliko dođe do oštećenja u transportu, već ta odgovornost prelazi na kupca čime se smanjuje iznos povrata novca kupcu po unapred određenoj skali. Kupac je dužan da najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, vrati robu, u suprotnom će se smatrati da je kupac odustao od povrata robe.

Uslov odustanka od ugovora i nesaobraznosti artikla, ne može biti pogrešna upotreba artikla, kao i nemogućnost pravilne ili pogrešne montaže artikla. Kupac je dužan da ukoliko i pored priloženog uputstva za montažu, ne uspe da pravilno montira artikal, angažuje za to stručno lice.

Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane u toku transporta ili kao posledica rukovanja robom, pa će i povrat novca biti umanjen po unapred određenoj skali. Povrat novca se vrši isključivo putem tekućeg računa. Zamenske artikle ili novac šaljemo tek po prijemu arikala koje kupac vraća i nakon uvida u iste.

Ukoliko je kupac uočio da je primljen artikal nesaobrazan predstavljenom artiklu na našem sajtu, a ukoliko nije prethodno o tome obavešten pre slanja paketa, ima pravo reklamacije (Reklamacioni list) i u tom slučaju, troškove slanja zamenskog artikla snosimo mi.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost artikla bude otklonjena opravkom, zamenom ili umanjenjem cene, u zavisnosti da li je nastala u roku od šest meseci po prijemu robe ili nakon šest meseci. Sve troškove otklanjanja nesaobraznosti snosi ovlašćeni servis. A ukoliko nije moguće otkloniti nesaobraznost opravkom ili zamenom, kupac ima prava na umanjenje cene ili raskid ugovora, takođe po unapred određenoj skali. Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, nije moguće ukoliko iziskuje nesrazmerno opterećenje po nas. Kupac ne može da raskine ugovor, ako je nesaobraznost robe neznatna.

Rok za odgovor na izjavljenu reklamaciju je 8 dana od dana prijema reklamacije. Kupac u odgovoru na reklamaciju će dobiti sledeće podatke: odluku da li se prihvata ili ne prihvata reklamacija, izjašnjenje o zahtevu kupca i predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije je 15, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko nismo u mogućnosti da rešimo reklamaciju u predviđenom roku, zadržavamo pravo da ga produžimo, što je moguće samo jednom, i o tome obavestimo kupca.

Fizička oštećenja kupljenje robe koja su uzrokovana nepravilnim korišćenjem od strane kupca, ne podležu reklamaciji i garanciji.

Uslov za rešavanje reklamacije i otklanjanje nesaobraznosti, nije obavezno posedovanje originalne ambalaže kupljenog artikla.