Artikli koji su u našoj ponudi i pripadaju grupi elektičnih, imaju garanciju od 24 meseca, a pojedini artikli poseduju i veći period garancije. Ostali artikli ne podležu garanciji. Ukoliko je osnov za reklamaciju naš propust, troškove slanja zamenskog artikla snosimo mi.

Obrazac za prijem reklamacije odnosno reklamacioni list, na kome je ujedno i naznačen postupak reklamacije, možete skinuti OVDE.

Kupac je dužan da po prijemu paketa otvori isti i da proveri da nije došlo do nekih oštećenja u toku transporta. Svako oštećenje za koje je ustanovljeno da je nastalo u transportu potrebno je prijaviti kurirskoj službi u roku od 24h kako bi se napravio zapisnik i u što kraćem mogućem roku nadoknadila šteta u smislu slanja novog artikla.

Ako kupac nije zadovoljan artiklom, može ga vratiti u roku od 14 dana od datuma porudžbine. Obrazac za odustanak od ugovora kupac može skinuti OVDE i dužan je da ga čitko popuni i pošalje na sledeći mail dodajukorpu@gmail.com kako bi se što pre realizovao povrat proizvoda  i izvršila zamena za neki drugi proizvod ili novac. Troškove slanja paketa snosi kupac, i to po zvaničnom cenovniku kurirske službe D Express. Proizvod koji kupac vraća, mora biti nekorišćen i u originalnom pakovanju, u suprotnom se ne prihvata povrat artikla. Povrat novca se vrši samo putem tekućeg računa. Zamenske artikle ili novac šaljemo tek po prijemu arikala koje kupac vraća i nakon uvida u iste.