Artikli koji su u našoj ponudi i pripadaju grupi elektičnih, imaju garanciju od 24 meseca, a pojedini artikli poseduju i veći period garancije. Ostali artikli ne podležu garanciji.

Kupac je dužan da po prijemu paketa otvori isti i da proveri da nije došlo do nekih oštećenja u toku transporta. Svako oštećenje za koje je ustanovljeno da je nastalo u transportu potrebno je prijaviti kurirskoj službi u roku od 24h kako bi se napravio zapisnik i u što kraćem mogućem roku nadoknadila šteta u smislu slanja novog artikla.

Ukoliko je osnov za reklamaciju naš propust, troškove slanja zamenskog artikla snosimo mi.

Ako kupac nije zadovoljan artiklom, može ga vratiti u roku od 14 dana od datuma porudžbine. Obrazac za odustanak od ugovora kupac može skinuti OVDE i dužan je da ga čitko popuni i pošalje na sledeći mail dodajukorpu@gmail.com kako bi se što pre realizovao povrat proizvoda  i izvršila zamena za neki drugi proizvod ili novac.

Troškove slanja paketa snosi kupac. Proizvod koji kupac vraća, mora biti nekorišćen i u originalnom pakovanju, u suprotnom se ne prihvata povrat artikla. Povrat novca se vrši samo putem tekućeg računa. Zamenske artikle ili novac šaljemo tek po prijemu arikala koje kupac vraća i nakon uvida u iste.